Anasayfa / Alçı Sıva / Perlitli Makine Sıva Alçısı

Tuğla, beton ve gazbeton gibi yüzeylerde uygulanabilen hazır makine sıva alçısıdır.

KULLANMA TALİMATI: Makine haznesine alçı boşaltın. Kullanım suyunu istenen kıvama göre ayarlayın. Su ayar vanasını harç duvar yüzeyine mastara gelecek şekilde ayarlayın. Harcı yüzeye yatay olarak püskürtün.

SU / ALÇI ORANI: 5 lt suya 10 kg makine alçısı.

UYGULAMA SÜRESİ : 120 dk.

DONMA BİTİMİ: 180 dk.

KALİTE STANDARDI: TS EN 13279–1

Yukarıda belirtilen özellikler şantiye koşulları, makine ve zemin özelliklerine göre farklılıklar gösterebilir.

SAKLAMA KOŞULLARI: Torbalar kuru bir yerde zeminle temas etmeyecek nemden korunacak şekilde depolanmalıdır.HAZIR MAKİNE SIVASI İLE TAVANLARA TEK KAT ALÇI SIVA YAPILMASI
15 MM
 
 
Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış ve torbalar üzerinde yazılı kullanma talimatına uyularak alçı tek kat makina sıvası malzemesinin uygun miktarda su ile karıştırılarak elde edilen harcın tavan yüzeylerine ortalama 1,5 cm kalınlığında tek kat sıva yapılması,duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı,işçilik çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Projedeki ölçülere göre sıvanan bütün yüzeyler hesaplanır.

KİTAP POZ NUMARASI TANIM
 
Bayındırlık Bakanlığı

 
27.530/1 HAZIR MAKİNE SIVASI İLE TAVANLARA TEK KAT ALÇI SIVA YAPILMASI (15mm KALINLIK)

 
 
HAZIR MAKİNE SIVASI İLE TAVANLARA TEK KAT ALÇI SIVA YAPILMASI
20 MM
 
Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış ve torbalar üzerinde yazılı kullanma talimatına uyularak alçılı tek kat makina sıvası malzemesinin uygun miktarda su ile karıştırılarak elde edilen harcın tavan yüzeylerine ortalama 2 cm kalınlığında tek kat sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1m2 fiyatı. ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre sıvanan bütün yüzeyler hesaplanır.
 

 

KİTAP POZ NUMARASI TANIM
 
Bayındırlık Bakanlığı

 
27.530/2 HAZIR MAKİNE SIVASI İLE TAVANLARA TEK KAT ALÇI SIVA YAPILMASI (20mm KALINLIK)

 
 
MAKİNE SIVASIYLA ORT.20mm KALIN.ALÇI ESASLI SIVA YAPILMASI
20 MM
 
İç yüzeylerde (tuğla, briket, gazbeton, beton vb.) hazır makine sıvasının (hazır kuru karışım alçı esaslı) karışım suyu ile makine içinde homojen karışım ile elde edilen harçla 1 m2 'ye 20kg gelecek şekilde tek veya iki seferde 2cm kalınlığında sıva yapılması, mastarlanması, perdah yapılması, ano çıtalarının alınması, ano çıta boşluklarının doldurulması, çelik mala kullanılarak yüzeyin düzleştirilmesi, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme zayiat, işçilik, alet ve edevat giderleri, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma müteahhit karı ve genel giderler dahil iskele hariç 1m2 fiyatıdır. Ölçü: 27.501 poz no'lu imalattaki gibidir.

 

KİTAP POZ NUMARASI TANIM
 
Milli Savunma Bakanlığı

 
MSB.614 MAKİNE SIVASIYLA ORT.20mm KALIN.ALÇI ESASLI SIVA YAPILMASI

 
 
MAKİNE SIVASIYLA ORT.30mm KALIN.ALÇI ESASLI SIVA YAPILMASI
30 MM
 
 İç yüzeylerde (tuğla, briket, gazbeton, beton vb.) hazır makine sıvasının (hazır kuru karışım alçı esaslı) karışım suyu ile makine içinde homojen karışım ile elde edilen harçla 1 m2 'ye 30kg gelecek şekilde tek veya iki seferde 3cm kalınlığında sıva yapılması, mastarlanması, perdah yapılması, ano çıtalarının alınması, ano çıta boşluklarının doldurulması, çelik mala kullanılarak yüzeyin düzleştirilmesi, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme zayiat, işçilik, alet ve edevat giderleri, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma müteahhit karı ve genel giderler dahil iskele hariç 1m2 fiyatıdır. Ölçü: 27.501 poz no'lu imalattaki gibidir.

 

KİTAP POZ NUMARASI TANIM
 
Milli Savunma Bakanlığı

 
MSB.615 MAKİNE SIVASIYLA ORT.30mm KALIN.ALÇI ESASLI SIVA YAPILMASI

 
 
 HAZIR MAKİNE SIVASI İLE TAVANLARA TEK KAT ALÇI SIVA YAPILMASI
15 MM
 
 
Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış ve torbalar üzerinde yazılı kullanma talimatına uyularak alçı tek kat makina sıvası malzemesinin uygun miktarda su ile karıştırılarak elde edilen harcın tavan yüzeylerine ortalama 1,5 cm kalınlığında tek kat sıva yapılması,duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı,işçilik çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Projedeki ölçülere göre sıvanan bütün yüzeyler hesaplanır.

KİTAP POZ NUMARASI TANIM
 
Bayındırlık Bakanlığı

 
27.530/1 HAZIR MAKİNE SIVASI İLE TAVANLARA TEK KAT ALÇI SIVA YAPILMASI (15mm KALINLIK)

 
 
HAZIR MAKİNE SIVASI İLE TAVANLARA TEK KAT ALÇI SIVA YAPILMASI
20 MM
 
Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış ve torbalar üzerinde yazılı kullanma talimatına uyularak alçılı tek kat makina sıvası malzemesinin uygun miktarda su ile karıştırılarak elde edilen harcın tavan yüzeylerine ortalama 2 cm kalınlığında tek kat sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1m2 fiyatı. ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre sıvanan bütün yüzeyler hesaplanır.
 

 

KİTAP POZ NUMARASI TANIM
 
Bayındırlık Bakanlığı

 
27.530/2 HAZIR MAKİNE SIVASI İLE TAVANLARA TEK KAT ALÇI SIVA YAPILMASI (20mm KALINLIK)

 
 
MAKİNE SIVASIYLA ORT.20mm KALIN.ALÇI ESASLI SIVA YAPILMASI
20 MM
 
İç yüzeylerde (tuğla, briket, gazbeton, beton vb.) hazır makine sıvasının (hazır kuru karışım alçı esaslı) karışım suyu ile makine içinde homojen karışım ile elde edilen harçla 1 m2 'ye 20kg gelecek şekilde tek veya iki seferde 2cm kalınlığında sıva yapılması, mastarlanması, perdah yapılması, ano çıtalarının alınması, ano çıta boşluklarının doldurulması, çelik mala kullanılarak yüzeyin düzleştirilmesi, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme zayiat, işçilik, alet ve edevat giderleri, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma müteahhit karı ve genel giderler dahil iskele hariç 1m2 fiyatıdır. Ölçü: 27.501 poz no'lu imalattaki gibidir.

 

KİTAP POZ NUMARASI TANIM
 
Milli Savunma Bakanlığı

 
MSB.614 MAKİNE SIVASIYLA ORT.20mm KALIN.ALÇI ESASLI SIVA YAPILMASI

 
 
MAKİNE SIVASIYLA ORT.30mm KALIN.ALÇI ESASLI SIVA YAPILMASI
30 MM
 
 İç yüzeylerde (tuğla, briket, gazbeton, beton vb.) hazır makine sıvasının (hazır kuru karışım alçı esaslı) karışım suyu ile makine içinde homojen karışım ile elde edilen harçla 1 m2 'ye 30kg gelecek şekilde tek veya iki seferde 3cm kalınlığında sıva yapılması, mastarlanması, perdah yapılması, ano çıtalarının alınması, ano çıta boşluklarının doldurulması, çelik mala kullanılarak yüzeyin düzleştirilmesi, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme zayiat, işçilik, alet ve edevat giderleri, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma müteahhit karı ve genel giderler dahil iskele hariç 1m2 fiyatıdır. Ölçü: 27.501 poz no'lu imalattaki gibidir.

 

KİTAP POZ NUMARASI TANIM
 
Milli Savunma Bakanlığı

 
MSB.615 MAKİNE SIVASIYLA ORT.30mm KALIN.ALÇI ESASLI SIVA YAPILMASI

 
 
 
 
 

 
 
 
 


Sonraki: