Asma Tavan Poz No Bilgileri (Bayındırlık Bakanlığı)

Asma tavan poz no

18.140/A1 Alçıpan levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan ile) m²
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; asma tavan U-profili nin (Tavan U28) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara çakılması, mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk ana taşıyıcı ekseninin tavan yüzeyine işaretlenmesi,en fazla 110 cm arayla da ardışık eksenlerin sabitleneceği hatların işaretlenmesi, işaretlenen hatlar üzerinde en fazla 90 cm arayla çelik dübellerin çakılması,askı çubuklarının çelik dübellere takılması,askı maşalarının askı çubuklarına takılması, asma tavan C-profilinin (Tavan C60) kesilmesi, Asma Tavan C60 profillerinin askı maşalarına takılarak teraziye alınması ve böylece ana taşıyıcının oluşturulması, ana taşıyıcı Tavan C60 profillerine dik doğrultuda tali taşıyıcı Tavan C60 profillerinin klips ile sabitlenmesi,Tavan C60 profillerinin ek yerlerinde ekleme parçası kullanılması,12,5mm'lik alçı duvar levhasının Tavan U28 ve Tavan C60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm den fazla boşluklara ön dolgu yapılması,vida başlarının derz dolgu alçısı ile kapatılması,derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması bant üzerine derz dolgu alçı uygulaması suretiyle asma tavanın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kazanç içinde, 1 m2 fiyatı : ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m2 den küçük boşluklar düşülmez.

18.140/A2 Alçıpan levhaları ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan ile) m²
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U-profilinin (Asma Tavan U28) vida ve dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi, mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk agraf ekseninin asma tavan yüzeyine işaretlenmesi, en çok 60 cm arayla eksenlerin işaretlenmesi, 20 cm'lik agrafları en fazla 100 cm arayla belirlenen çizgiler üzerine çelik dübel veya beton çivi ile çakılması, agraf kanatlarının asma tavan boşluk mesafesine göre ayarlanması, asma tavan C profillerinin (TC 60) kesilmesi,asma tavan C60 profillerinin agraflarının iki kanatlarının arasına konulması, agrafların asma tavan C 60 profilerinin iki tarafının vidalanması,asma tavan C60 profillerinin ek yerlerine ekleme profili takılması,12,5 mm'lik alçıpan plakalarının TU 28 ve TC 60 profillerine 25 mm'lik alçıpan vidası ile vidalanması,gerektiği yerlerde alçıpan levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu alçısı ile doldurulması, derz bandının alçıpan levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu yapılması ve asma tavanın yapılması her türlü malzeme firesi, işçilik, işyerinde yükleme, düşey ve yatay taşıma ile müteahhit genel giderleri içine olmak üzere, 1 m2 fiyatı : ölçü : Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak ölçülür. Not : 0,50 m2 den küçük boşluklar düşülmez.

18.140/B1 Suya dayanıklı alçıpan ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5 mm tek alçıpan ile) m²
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre;asma tavan U- profilinin (TU 28) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara çakılması,mevcut duvar dan 10 cm mesafede ilk ana taşıyıcı ekseninin tavan yüzeyine işaretlenmesi,en fazla 110 cm arayla ardışık eksenlerin sabitlendiği hatlar işaretlenmesi, çizilen hatlar üzerine en fazla 90 cm arayla çelik dübellerin çakılması,askı çubukların çelik dübellere takılması,askı maşalarının askı çubuklarına takılması, asma tavan C- profilinin (TC 60) kesilmesi,TC 60 profilleri askı maşalarına takılarak teraziye alınması ve böylece ana taşıyıcı oluşturulması,ana taşıyıcı TC 60 profillerine dik doğrultuda tali taşıyıcı TC 60 profillerinin ek yerlerine ekleme profili takılması,12,5 mm 'lik suya dayanıklı alçıpan panelinin TU 28 ve TC 60 profillerine 25 mm'lik sivri uçlu alçıpan vidalarla vidalanması,gerektiği yerlerde alçıpan duvar panellerinin ebatlanması,derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu alçı yapılması,derz bandının alçıpan duvar panellerinin ek yerlerine yapıştırılması,derz bandı üzerine der dolgu alçısı uygulanması suretiyle asma tavan yapılması her türlü malzeme zayiatı, işçilik,işyerinde yükleme, düşey ve yatay taşıma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kazancı içine dahil, 1m2 fiyatı :ÖLÇÜ:Projesindeki ölçüler üzerinden m2 olarak hesaplanır. NOT :0,50 m2 den küçük boşluklar düşülmez.

18.140/B2 Suya dayanıklı alçıpan ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan ile) m²
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre;tavan U-profilinin (TU 28) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi,mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk agraf ekseninin tavan yüzeyine ,işaretlenmesi,20 cm 'lik agrafların en fazla 100 cm arayla işaretlenen hatlar üzerine çelik dübeller ile çakılması,agraf kanatlarının asma tavan boşluk mesafesine göre kıvrılarak ayarlanması, tavan C-profillerinin (TC 60) kesilmesi, TC 60 profillerinin agrafların iki kanadı arasına yerleştirilmesi, agrafların TC profillerinin her 2 kanadına agraf vidası ile vidalanması TC 60 profillerinin ek yerlerine ekleme parçası takılması, 12,5 mm lik suya dayanıklı alçıpan duvar panellerini TU 28 ve TC 60 profillerine 25 mm lik sivri uçlu alçıpan vidalarla vidalanması, gerektiği durumlarda alçıpan duvar panellerinin kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolu alçı yapılması, vida başlarını derz dolgu alçısı ile kapatılması, derz bandının alçıpan duvar ek yerlerine yapıştırıması, bant üzerine derz dolgu alçısı çekilmesinin ardından asma tavan yapılması her türlü işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma malzeme ve zayiatı, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil. 1 m2m2 fiyatı : ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır. NOT :0,50 m2 den küçük boşluklar düşülmez.

18.140/C1 Yangına dayanıklı alçıpan ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan ile) m²
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; asma tavan U-profilinin (TU 28) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi,mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk ana taşıyıcı eksenin tavan yüzeyine çizilmesi,en fazla 110 cm arayla da ardışık eksenlerin hatların işaretlenmesi,işaretlenen hatlar üzerine en fazla 90 cm arayla çelik dübel çakılması,askı çubukların çelik dübellere takılması,askı maşalarının askı çubuklarına takılması,asma tavan C-profilinin (TC 60) kesilmesi,TC 60 profilleri askı maşalarına takılarak teraziye alınması ve ana taşıyıcının yapılması,ana taşıyıcı TC 60 profillerine dik doğrultuda tali taşıyıcı TC 60 profillerinin klips ile takılması,TC 60 profillerinin ek yerlerine ekleme profili takılması,12,5 mm'lik yangına dayanıklı alçıpan duvar panellerinin TU 28 ve TC 60 profillerine 25 mm lik sivri uçlu alçıpan vidalarla vidalanması,gerektiği yerlerde alçıpan duvar panellerinin kesilerek ebatlanması,derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu alçı yapılması,vida başlarına derz dolgu alçısı ile doldurulması,derz bandının alçıpan duvar panelleri ek yerlerine yapıştırılması,bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle asma tavan yapılması her türlü malzeme ve zayiatı,işçilik,işyerinde yükleme ,düşey ve yatay taşıma,boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil,1 m2m2 fiyatı :ÖLÇÜ :Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır.NOT: 0,50 m2 den küçük boşluklar düşülmez.

18.140/C2 Yangına dayanıklı alçıpan ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan ile) m²
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; asma tavan U-profilinin (TU 28) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi,mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk agraf ekseninin tavan yüzeyine çizilmesi,en fazla 60 cm arayla da ardışık eksenlerin işaretlenmesi, 20 cm'lik agrafların en fazla 100 cm arayla işaretlenen hatlar üzerine çelik dübeller çakılması,agraf kanatlarının asma tavan boşluk mesafesine göre kıvrılarak ayarlanması, asma tavan C-profillerinin (TC 60) kesilmesi,TC 60 profillerinin agrafların iki kanadı arasına yerleştirilmesi,agrafların TC 60 profillerinin her iki kanadına vida ile vidalanması,TC 60 profillerin ek yerlerine ekleme parçası takılması,12,5 mm lik yangına dayanıklı alçıpan duvar panellerinin TU 28 ve TC 60 profillerine 25 mm'lik sivri uçlu alçıpan vidalarla vidalanması,gerektiği yerlerde alçıpan duvar panellerinin kesilerek ebatlanması,derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması,vida başlarını derz dolgu alçısı ile kapatılması,derz bandının alçıpan duvar panellerinin ek yerlerine yapıştırılması,bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle asma tavan yapılması, her türlü malzeme zayiatı,işçilik,işyerinde yükleme,düşey ve yatay taşıma,boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil, 1 m2 fiyatı :ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır.NOT :0,50 m2 den küçük boşluklar düşülmez.

18.140/D1 Suya ve yangına dayanıklı alçıpan ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan ile) m²
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre;asma tavan U-profilinin (TU28) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi,mevcut duvardan 10 cm aralıkta ilk ana taşıyıcı ekseninin tavan yüzeyine çizilmesi,en fazla 110 cm arayla da ardışık eksenlerin sabitlendiği hatların çekilmesi,çizilen hatlar üzerine en fazla 90 cm çelik dübellerin çakılması,askı çubukların çelik dübellere takılması,askı maşalarının askı çubuklarına takılması, tavan C-profilinin (TC 60) kesilmesi,TC 60 profilleri askı maşalarına takılarak teraziye alınması ve böylece ana taşyıcını oluşturulması,ana taşıyıcı TC 60 profillerine dik doğrultuda tali taşıyıcı TC 60 profillerinin klips ile sabitlenmesi,TC 60 profillerine ekleme profili takılması,12,5 mm'lik suya ve yangına dayanıklı alçıpan duvar panellerinin TU 28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla vidalanması,gerektiği durumlarda alçıpan duvar panellerinin kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması,vida başları derz dolgu alçısı ile doldurulması düzeltilmesi,derz bandının alçıpan duvar panelleri ek yerlerine yapıştırılması,bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması ile asma tavan yapılması her türlü malzeme zayiatı,işçilik,işyerinde yükleme,düşey ve yatay taşıma,boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil, 1m21m2 fiyatı :ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır.NOT :0,50 m2 den küçük boşluklar düşülmez.

18.140/D2 Suya ve yangına dayanıklı alçıpan ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan ile) m²

23.243/ 1 60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması m²
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm eninde T ana ve ara taşıyıcı profillerin,40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması,tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum asma tavan plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi,elektrik armatürleri ve tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan yapımı için her türlü malzeme zayiatı,atölye masrafları,işyerinde yatay ve düşey taşıma,boşaltma,işçilik,müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil, 1 m2 fiyatı:ÖLÇÜ :1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür.2) 0,25 mm den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.

23.243/ 2 60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması m²
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması,tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi,T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum asma tavan plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi,elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı,atölye masrafları,işyerinde yatay ve düşey taşıma,boşaltma,işçilik, müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil, 1 m2 fiyatı:ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür.2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.

23.243/ 3 60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması yapılması m²
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğundaki 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması,tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L Profillerin dönülmesi,T ana ve ara taşıyıcıların istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi,elektrik armatürleri ve tesisat özelliklerine göre yerlerin açılması suretiyle oturmalı sistem asma tavan yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı,atölye masrafları,işyerinde yatay ve düşey taşıma,boşaltma,işçilik,müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil, 1 m2 fiyatı :ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.

23.243/ 4 30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması m²
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 30 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeydeki teraziye alınarak asılması,tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerlerine istenilen renkte (30x30) cm ebadında (0,50 mm kalınlığında alüminyum asma tavan plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum asma tavan plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi,elektrik armatürleri ve tesisat özelliklerine göre yerlerin açılması suretiyle oturmalı sistem asma tavan yapılması için her türlü malzeme zayiatı,atölye masrafları,işyerinde yatay ve düşey taşıma,boşaltma,işçilik,müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil, 1 m2 fiyatı :ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler hesaplanır.2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.

23.243/ 5 30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması m²
Poz Tarifi
Polyester esaslı deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem metal asma tavan yapılması.İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre ...mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, ... cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik eskı takımları ile 30 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması,tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi,T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerlerine istenilen renkte (30x30) ebadında ... mm kalınlığında alüminyum plakaların konulması,elektrik armatürleri ve tesisat özelliklerine göre yerlerin açılması suretiyle alüminyum asma tavan yapılması,her türlü malzeme zayiatı,atölye masrafları,işçilik,işyerinde yatay ve düşey taşıma,indirme,müteahhit kazancı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı :ÖLÇÜ :Yapılan asma tavan yüzeyi ölçülür.

23.243/ 6 30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavanyapılması m²
Poz Tarifi
(Polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması.Yönetim tarafından onaylanmış proje ve detaylarına göre...,mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin,.. cm uzunluğunda 4 cm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 30 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması,tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi,T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerlerine istenilen renkte (30x30) cm ebadında ... mm kalınlığında alüminyum plakaların yerleştirilmesi,elektrik armatürleri ve tesisat özelliklerine göre yerlerin açılması suretiyle asma tavan yapılması,her türlü malzeme ve zayiatı, atölye masrafları,işçilik,işyerinde yatay ve düşey taşıma,boşaltma, müteahhit kazancı ve genel giderleri dahil 1 m2 fiyatı:ÖLÇÜ :Asma tavan yüzeyi ölçülür..0,25 m2'den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.

23.243/ 7 60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz sıcak daldırma galvanize sac plakadan oturmalı sistem asma tavan yapılması m²

23.243/ 8 60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli sıcak daldırma galvanize sac plakadan oturmalı sistem asma tavan yapılması m²
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin,40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması,tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profiller dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,50 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanize sac plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) sıcak daldırma galvanizli saç plakaların yerleştirilmesi,elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı,atölye masrafları,işyerinde yatay ve düşey taşıma,boşaltma,işçilik,müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil, 1 m2 fiyatı :ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür.2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.

23.243/ 9 60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli sıcak daldırma galvanize sac plakadan oturmalı sistem asma tavan yapılması m²
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin,40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması,tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi,T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerlerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,50 mm kalınlığında sıcak daldırma galvaniz sac plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) sıcak daldırma galvanizli sac plakaların konulması,elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı,atölye masrafları,işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma,işçilik,müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil, 1 m2 fiyatı:ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür.2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.

23.243/10 60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması m²
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması,tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında Z profillerin dönülmesi,T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerlerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların ( EN AW 3000 serisi) konulması,elektrik armatürleri ve tesisat özelliklerine göre yerlerin açılması suretiyle asma tavan yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı,atölye masrafları,işyerinde yatay ve düşey taşıma,boşaltma,işçilik,müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil, 1 m2 fiyatı :ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür.2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.

23.243/11 60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması m²
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması,tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında Z profiller dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerlerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (EN AW 3000 serisi) yerleştirilmesi,elektrik armatürleri ve tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan yapımı için her türlü malzeme zayiatı,atölye masrafları,işyerinde yatay ve düşey taşıma,boşaltma,işçilik,müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil, 1 m2 fiyatı :ÖLÇÜ : 1) Asma Tavan yapılan yüzeyler ölçülür.2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.

23.243/12 60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavanyapılması m²
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması,tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında Z profillerin dönülmesi,T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerlerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,70mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (EN AW 3000 serisi) konulması,elektrik armatürleri ve tesisat özelliklerine göre yerlerin açılması suretiyle asma tavan yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı,atölye masrafları,işyerinde yatay ve düşey taşıma,boşaltma,işçilik,müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil,1 m2 fiyatı :ÖLÇÜ :1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür.2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.

23.243/13 30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması m²

Poz Tarifi

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin,40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 30 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması,tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında Z profillerin dönülmesi,T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte 30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 0,20 mikron kalınlığında ve polyester esaslı elektrostatik toz boyalı alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi,elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı,atölye masrafları,işyerinde yatay ve düşey taşıma,boşaltma,işçilik,müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil 1 m2 fiyatı :ÖLÇÜ: 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.

23.243/13A 30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 SERISI) sarkmalı sistem asma tavan yapılması m²
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 30 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması,tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında Z profillerin dönülmesi,T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte 30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 0,20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi,elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan yapımı için her türlü malzeme ve zayiatı,atölye masrafları,işyerinde yatay ve düşey taşıma,boşaltma,işçilik,müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil 1 m2 fiyatı:ÖLÇÜ:1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür.2) 0,25 m2den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.

23.243/14 30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması m²
ALÜMİNYUM ASMA TAVAN YAPILMASI (DELİKLİ) 30X30
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşyıcı olmak profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik takımları ile 30 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınaral asılması,tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında Z profillerin dönülmesi,T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerlerine istenilen renkte (30x30) cm ebadında (0.50 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi,elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan yapılması için her türlü malzeme ve firesi,atölye masrafları,işyerinde yatay ve düşey taşıma,boşaltma,işçilik,müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil, 1m2 fiyatı:ÖLÇÜ:1) Asma Tavan yapılan yüzeyler ölçülür .2) 0,25 m2den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.

23.243/14A 30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması m²
ALÜMİNYUM ASMA TAVAN YAPILMASI (DELİKLİ) 30X30
Poz tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin,40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli ayarlı çelik askı takımları ile 30 cm aralıklı mesafede istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması,tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında Z profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (30x30) cm ebadında (0,50 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığındaki polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi,eletrşk armatürleri veye tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan yapımı için her türlü malzeme firesi,atölye masrafları,işyerinde yatay ve düşey taşıma,boşaltma,işçilik,müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil, 1 m2 fiyatı:ÖLÇÜ: 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri ile diğer boşluklar düşülmez.

23.243/15 30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması m²
ALÜMİNYUM ASMA TAVAN YAPILMASI (DELİKLİ) 30X30
Poz tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin,40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 30 cm aralıklı mesafede istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması,tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında Z profillerin dönülmesi,T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (30x30) cm ebadında (0,50 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) konulması,elektrik armatürleri ve tesisat özelliklerine göre yerlerini açılması suretiyle asma tavan yapılması için her türlü malzeme firesi,atölye masrafları,işyerinde yatay ve düşey taşıma,boşaltma,işçilik,müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil, 1m2 fiyatı :ÖLÇÜ :1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür.2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.

23.243/15A 30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması m²

23.243/16 60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz sıcak daldırma galvanize sac plakadan sarkmalı
sistem asma tavan yapılması m²

23.243/17 60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli sıcak daldırma galvanize sac plakadan sarkmalı sistem asma tavan yapılması m²

23.243/18 60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli sıcak daldırma galvanize sac plakadan sarkmalı sistem asma tavan yapılması m²

23.243/19 60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması m²

23.243/20 60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması m²

23.243/21 60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması m²

23.243/22 30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması m²

23.243/22A 30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması m²

23.243/23 30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması m²

23.243/23A 30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması m²

23.243/24 30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması m²

23.243/25 60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz sıcak daldırma galvanize sac plakadan gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması m²

23.243/26 60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli sıcak daldırma galvanize sac plakadan gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması m²

23.243/27 60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli sıcak daldırma galvaniz sac plakadan gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması m²

23.243/34 85 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmış deliksiz alüminyum lameller ile 15 mm derz çıtalı asma tavan yapılması m²

23.243/35 85 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmış delikli alüminyum lameller ile 20 mm derz çıtalı asma tavan yapılması m²

23.243/36 100 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmış alüminyum lameller ile 20 mm derz çıtalı asma tavan yapılması m²

23.243/37 100 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmış delikli alüminyum lameller ile 20 mm derz çıtalı asma tavan yapılması m²

23.243/38 60 x 60 cm ebatlarında sert PVC den yapılmış her renk ve desende asma tavan karoları ile asma tavan yapılması m²

23.243/4A 30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması m²

23.243/5A 30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması m²

23.243/6A 30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması m²

© 2022, Dek-Mar | Asma Tavan | Baffle Tavan | Mesh Tavan. Tüm Hakları Saklıdır.