Alçıpan Duvar Poz No Bilgileri (Bayındırlık Bakanlığı)

Poz No Tanımı

18.139/A2 Alçıpan levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile)
Poz Tarifi

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre;asma tavan U-Profillerinin (TavanU28) vida ve dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi,Asma Tavan C- profilinin (TavanC60) kesilmesi,sabit öncesi TavanU28 profillerinin ve 12 cm'lik agrafların altına 50 mm'lik ses yalıtım bandı yapıştırılması, agrafların yatayda 60 cm aralıklarla düşeyde en fazla 125 cm aralıkla vida ve plastik dübel ile mevcut duvara sabitlenmesi,agraf kanatlarının giydirme duvar konumuna göre kıvrılarak ayarlanması,Asma Tavan C60 profillerinin agraflarının iki kanadı arasına yerleştirilmesi ve Asma TavanU28 profilerinin arasına geçirilmesi,agrafların TavanC60 profillerinin her iki kanadına agraf vidası ile sabitlenmesi,12,5 mm'lik alçı duvar levhasının TavanU28 ve TavanC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması,derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması,vida başlarının derz dolgu ile kapatılması,derz bandının alçı duvar levhası yerlerine yapıştırılması,bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zaiyatı,işçilik,işyerinde yükleme,yatay ve düşey taşıma,boşaltma ile müteahhit genel giderleri dahil,1m2 fiyatı :ÖLÇÜ :Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m2 küçük boşluklar düşülmez.

18.139/A3 Alçıpan levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5 mm çift kat alçıpan levhası ile) m²
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; asma tavan U-profillerinin (TU28) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm mesafelerle mevcut duvara çakılması,mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk agraf ekseninin tavan yüzeyüne çizilmesi,en fazla 60 cm mesafe ile ardışık eksenlerin çizilmesi, 20 cm'lik agrafların en fazla 100 cm mesafe ile işaretlenen hatlar üzerine çelik dübel çakılması,agraf kanatlarının asma tavan boşluk mesafesine göre kıvrılarak ayarlanması,asma tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi,asma tavan C60 profillerinin agrafların iki kanadı arasına yerleştirilmesi,agrafların asma tavan C60 profillerinin her iki tarafına alçıpan vidası ile vidalanması,TC60 profillerinin ek yerlerine ekleme profilleri takılması,12,5 mm'lik alçıpan duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerinin 25 mm'lik alçıpan vidası ile vidalanması,gerektiği yerlerde alçıpan duvar levhasının kesilerek ebatlanması,derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu alçı yapılması,vida başlarının derz dolgu alçısı ile doldurulması,derz bandının alçıpan duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması,bant üzerine derz dolgu alçı uygulanması ile asma tavan oluşturulması her türlü malzeme ve zaiyatı,işçilik,işyerinde yükleme,yatay ve düşey taşıma,boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kazanç içine olmak üzere 1 m2 fiyatı :ölçü .Projesindeki ölçüler üzerinden m2 olarak hesaplanır.not :0,50 m2 den küçük boşluklar düşülmez.

18.139/A4 Alçıpan levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m²
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 50 mm'lik alçıpan duvar U-profillerinin (DU50) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, 50 mm'lik alçıpan duvar C-profillerinin (DC50) kesilmesi,sabitleme öncesi DU50 profillerinin altına 50 mm'lik ses yalıtım bandı yapıştırılması,destek parçalarının profilden kesilerek hazırlanması ve yatayda 60 cm aralıklarla düşeyde en fazla 125 cm mesafelerle vida ve plastik dübel ile mevcut duvara çakılması,DC50 profillerinin 60 cm aralıklarla DU50 profillerinin arasına takılması ve destek parçalarına sabitlenmesi,12,5 mm'lik alçıpan duvar panellerinin DU50 ve DC50 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla vidalanması,gerktiği durumlarda alçıpan duvar panelleri kesilere ebatlanması,derz dolgu alçısı ile kapatılması,derz bandının alçıpan duvar paneleri ek yerlerine yapıştırılması,bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle gidirme alçıpan duvarın yapılması her türlü malzeme zaiyatı,işçilik iş yerinde yükleme,düşey ve yatay taşıma,boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil.1 m2 : ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır. NOT :0,50 m2 den küçük boşluklar düşülmez.

18.139/A5 Alçıpan levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5 mm çift kat alçıpan levhası ile) m²
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre;50 mm'lik duvar U-Profillerinin (DU50) vida ve plastik dübel kulanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, 50 mm'lik duvar C-profillerinin (DC50) kesilmesi,sabitleme öncesi DU50 profillerinin altına 50 mm'lik ses yalıtım bandı yapıştırılması,destek parçalarının profilden kesilerek hazırlanması ve yatayda 60 cm aralıklarla,düşeyde en fazla 125 cm aralıklarla vida ve plastik dubel ile mevcut duvara sabitlenmesi,DC50 profillerinin 60 cm aralıklarla DU50 profillerinin arasına geçirilmesi ve destek parçalarına sabitlenmesi,12,5 mm kalınlığındaki alçı duvar panellerinin ilk katının 25 mm'lik,ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) brozan vidalarla TU28 ve TC60 profillerine sabitlenmesi gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması,vida başlarının derz dolgu alçısı ile kapatılması,derz bandının alçı duvar paneleri ek yerlerine yapıştırıması,bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması her türlü malzeme zaiyatı,işçilik,işyerinde yükleme,yatay ve düşey taşıma,boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil,1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ :Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır.
NOT : 0,50 m2 den küçük boşluklar düşülmez.

18.139/B1 Suya dayanıklı alçıpan levhaları ile yapıştırma yöntemiyle giydirme duvar yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m²
Poz Tarifi
İdarece onayalanmış proje ve detaylarına göre;alçı duvar levhası yapıştırma alçısı (poz no:10,105) alçı duvar eni e doğrultusunda en az 4 öbek olacak şekilde ,boyu doğrultusunda 40'ar cm arayla levha arkasına uygulanması, 12,5 mm'lik suya dayanıklı alçı duvar levhalarının alt kenarları ile döşeme arasına,alçı levhadan takozlar konulması,levhanın tavan aralarında boşluk kalmayacak şekilde yapıştırılması,gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması,derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması,bant üzerine der dolgu alçısı uygulanması suretiyle alçıpan giydirme duvarın yapılması her türlü malzeme ve zayiatı,işçilik,işyerinde yükleme,yatay ve düşey taşıma,boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil, 1 m2 fiyatı:Ölçü:Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır.Not :0,50 m2 den küçük boşluklar düşülmez.

18.139/B2 Suya dayanklı alçıpan levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m²
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre;tavan U-profillerinin (TU28) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıkllarla taban ve tavana sabitlenmesi,tavan C-profillerinin (TC60) kesilmesi,sabitlenme öncesi TU28 profillerinin ve12cm'lik agrafların altına 50 mm'lik ses yalıtım bandı yapıştırılması,agrafların yatayda 60 cm aralıklarla düşeyde en fazla 125 cm aralıklarla vida ve plastik dübel ile mevcut duvara sabitlenmesi,agraf kanatlarının giydirme duvar konumuna göre kıvrılarak ayarlanması,TC60 profillerinin agarafların iki kanadı arasına yerleştirilmesi ve TU28 profillerinin arasına geçirilmesi,agrafların TC60 profillerinin he iki kanadına agraf vidası ile sabitlenmesi, 12,5 mm'lik suya dayanıklı alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerie 25mm'lik brozan vida ile vidalanması,gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması,derz dolgu alçısı ile 3mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılaması,vida başlarının derz dolgu alçısı ile kapatılması,derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması,bant üzerine derz dolgu alçı uygulanması suretiyle giydirme alçıpan duvarın yapılması her türlü malzeme zayiatı,işçilik,işyerinde yükleme,yatay ve düşey taşıma,boşaltma ile müteahhit genel giderleri e kazancı dahil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ:Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
NOT :0,50m2 den küçük boşluklar düşülmez.

18.139/B3 Suya dayanıklı alçıpan levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5 mm çift kat alçıpan levhası ile) m²
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U- profillerinin (TU28) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi tavan C- profillerinin (TC60) kesilmesi,sabitleme öncesi TU28 profillerinin ve 12 cm'lik agrafların altına 50 mm'lik ses yalıtım bandı yapıştırılması,agrafların yatayda 60 cm aralıklarla düşeyde en fazla 125 cm aralıklarla vida ve plastik dübel ile mevcut duvara sabitlenmesi,agraf kanatlarının giydirme duvar konumuna göre kıvrılarak ayarlanması,TC60 profillerinin agrafların iki kanadı arasına yerleştirilmesi ve TU28 profillerinin arasına geçirilmesi,agarfların TC60 profillerinin her iki kanadına agraf vidası ile vidalanması,12,5 mm'lik suya dayanıklı yeşil alçıpan levhalsının ilk katının 25 mm'lik ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) alçıpan vidaları ile TU28 ve TC60 profillerine sabitlenmesi,gerektiği durumlarda alçıpan duvar levhasının kesilerek ebatlanması,vida başlarına derz dolgu alçısı ile doldurulması,derz bandını alçı duvar paneli ek yerlerine yapıştırılması,bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle alçıpan giydirme duvarın yapılması her türlü malzeme zaiyatı,işçilik,işyerinde yükleme,yatay ve düşey taşıma,boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır.
NOT :0,50 m2 den küçük boşluklar düşülmez.

18.139/B4 Suya dayanıklı alçıpan levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m²
Poz Tarifi
İdarace onaylanmış proje ve detaylarına göre;50 mm'lik Duvar U-profilllerinin (DU50) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, 50 mm'lik Duvar C-profillerinin (DU50) kesilmesi,sabitleme öncesi DU50 profillerinin altına 50 mm'lik ses yalıtım bandı yapıştırılması,destek parçalarının profilden kesilerek hazırlanması ve yatayda 60 cm aralıklarla düşeyde en fazla 125 cm aralıklarla vida ve plastik dübel ile mevcut duvara sabitlenmesi,DC50 profillerinin 60 cm aralıklarla DU50 profillerinin arasına geçirilmesi ve destek parçalarına sabitlenmesi,12,5 mm'lik suya dayanıklı alçıpan levhasının DU50 ve DC50 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi,gerektiği durumlarda alçıpan duvar levhasının kesilerek ebatlanması,derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması,vida başlarının derz dolgu alçısı ile kapatılması,derz bandını alçıpan duvar ek yerlerine yapıştırılması;bant üzerine der dolgu alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zaiyatı işçilik,işyerinde yükleme,yatay ve düşey taşıma,boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil,1 m2 fiyatı :ÖLÇÜ :Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır.NOT:0,50 m2 den küçük boşluklar düşülmez.

18.139/B5 Suya dayanıklı alçıpan levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5 mm çift kat alçıpan levhası ile) m²

18.139/C1 Yangına dayanıklı alçıpan levhaları ile yapıştırma yöntemiyle giydirme duvar yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m²

18.139/C2 Yangına dayanıklı alçıpan levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m²

18.139/C3 Yangına dayanıklı alçıpan levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5 mm çift kat alçıpan levhası ile) m²

18.139/C4 Yangına dayanıklı alçıpan levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m²

18.139/C5 Yangına dayanıklı alçıpan levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m²

18.139/D1 Suya ve yangına dayanıklı alçıpan levhaları ile yapıştırma yöntemiyle giydirme duvar yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m²

18.139/D2 Suya ve yangına dayanıklı alçıpan levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m²

18.139/D3 Suya ve yangına dayanıklı alçıpan levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5 mm çift kat alçıpan levhası ile) m²

18.139/D4 Suya ve yangına dayanıklı alçıpan levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m²

18.139/D5 Suya ve yangına dayankılı alçıpan levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5 mm çift kat alçıpan levhası ile) m²

18.140/A1 Alçıpan levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m²

18.140/A2 Alçıpan levhaları ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile)

18.140/B1 Suya dayanıklı alçıpan levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m²

18.140/B2 Suya dayanıklı alçıpan levhaları ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m²

18.140/C1 Yangına dayankılı alçıpan levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m²

18.140/C2 Yangına dayanıklı alçıpan levhaları ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m²

© 2022, Dek-Mar | Asma Tavan | Baffle Tavan | Mesh Tavan. Tüm Hakları Saklıdır.